มีฮั้มแล้วเสริมจมูก ….แต่ไม่ได้ตอกกระดูก

คุณผู้ชายท่านนี้มาปรึกษาเพราะอยากเสริมจมูกให้สันจมูกดูเรียบขึ้น
และได้ไปปรึกษามาหลายที่แล้ว  ทุกที่แนะนำให้ตอกกระดูกออก
แล้วเสริมจมูก  แต่ด้วยความกังวลจึงเข้าปรึกษาหมอด้วยอีกทาง

ด้วยความกังวลเรื่องของการตอกกระดูกว่าหลังเสริมจมูกทำต้องพักเนื้อนาน
ทำให้ต้องตระเวนปรึกษาหลายๆที่
จนในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าปรึกษาหมออุ๋ย
ซึ่งคำตอบก็คงคล้ายกับที่อื่น  คือแนะนำให้ตอกกระดูก
แต่หมอเองยังมีทางเลือกให้คนไข้อีกทางคือการไม่ตอกกระดูก
….แต่สิ่งที่ต้องคิดและตัดสินใจเองก็คือ  หลังการเสริมโดยไม่ตอกกระดูกออกนั้น
ยังทำเสริมแล้ว  สันจมูกจะไม่ได้เรียบกริ๊บเสียทีเดียว
เนื่องจากเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปลดกระดูกฮั้มโดยตรง
บริเวณสันอาจจะยังมีความเป็นคลื่นอยู่บ้าง
ซึ่งในส่วนนี้หลังการพูดคุยกันคนไข้รับทราบ เข้าใจดี
และตัดสินใจเสริมจมูกกับหมออุ๋ยในที่สุด

ภาพก่อนทำ  จะเห็นได้ว่าสันจมูกดูเหมือนมีคลื่นสูงอยู่สองช่วง
ซึ่งการเสริมจมูก  โดยไม่ตอกกระดูกในครั้งนี้
หมออุ๋ยก็ใช้  delicate technique เช่นเดิมค่ะ
คือการใส่ใจ  ตั้งใจเหลาซิลิโคน
ให้สามารถอยู่ได้พอเหมาะพอดีในช่วงหัวตา
แม้ว่าจะไม่สามารถเสริมจมูกให้สูงปรี๊ดปร๊าดได้
เพราะเนื่องจากติดที่เนื้อเยื่อไม่สามารถดึงยืดได้มาก
จากการที่ไม่ได้ตอกกระดูกแต่อย่างใด
แต่ผลที่ได้หลังการเสริมจมูก  ก็เป็นที่น่าพอใจมากค่ะ

ซึ่งหลังทำการเสริมจมูก โดยไม่ตอกกระดูก  ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
สันดูเรียบขึ้นในจุดที่คนไข้พอใจ และพอก็พอใจ
หลังจากติดตามอาการเป็นเวลาหลายเดือน
ก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา