หลายคนที่เสริมจมูกมา ประสบปัญหา สวมหน้ากากแล้วจมูกแดง จากการที่ต้องใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จำเป็นเช่นนี้

บางคนสวมนานและแน่นจนจมูกแดง   บางคนจมูกแดงจริงเพราะจมูกที่เสริมมาเริ่มมีปัญหา

คนที่สวมนานและแน่นจนจมูกแดง….สังเกตได้ง่ายๆก็คือ เมื่อคลายหน้ากาก หรือ หยุดสวมสักระยะหนึ่ง  อาการแดงนั้นลดลง  ซึ่งจะผิดจากคนที่จมูกมีปัญหาจริงๆแม้ว่าจะหยุดสวมจมูกจะยังคงแดงหรืออาจจะมีอาการเจ็บร่วมด้วย  สาเหตุก็มาจากเนื้อจมูกอาจจะบางจนเกินไป  ทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ลำบาก  เมื่อมีการกดทับจากด้านนอกผิวหนัง  จะยิ่งทำให้เห็นเป็นรอยแดงชัดขึ้นนั่นเอง   ซึ่งหากเริ่มมีอาการจากเนื้อบางควรรีบแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ  อย่าปล่อยไว้นานจนยากที่จะแก้ไขนะคะ