ซิลิโคนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  แบ่งได้คร่าวๆดังนี้
1. Industrial grade 

2. Food grade 
3. Medical grade 
4. Implant grade 

ประเภทของซิลิโคน

ความสำคัญของประเภทของซิลิโคนก็คือ  เราไม่ควรนำซิลิโคนต่างชนิดกัน  มาใช้เพื่อประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก

  • ถ้าเราใช้ซิลิโคน industrial grade มาใช้กับมนุษย์  ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อ
  • ถ้าเราใช้ซิลิโคน Implant grade ไปใช้ในทางอุตสาหกรรม  ก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจนเกินไป

ดังนั้น  เราควรรู้ว่าซิลิโคนแต่ละชนิด  นำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างไร  เพื่อให้เราไม่ใช้ซิลิโคนผิดประเภทค่ะ

1. Industrial : ประเภทนี้เหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม เช่น  นำมาทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่เคมีภัณฑ์  หรือเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  หรือแม้กระทั่วนำมาทำขันน้ำ  เป็นต้น
2. Food : ประเภทนี้เหมาะสำหรับทำภาชนะบรรจุอาหาร เช่น ทำจุกนม ขวดนม ภาชนะใส่อาหาร  จานชาม
3. Medical grade : ประเภทนี้สำหรับทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น  ชุดให้น้ำเกลือ สายยาง  หรือวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้สอดใส่ไปในร่างกายชั่วคราวเช่น สายเพื่อระบายสารคัดหลั่งต่างๆ  เป็นต้น
4. Implant grade : ประเภทนี้สำหรับใส่ในร่างกาย เช่น ซิลิโคนหน้าอก  ซิลิโคนเสริมจมูก  ซึ่งซิลิโคนประเภทนี้จะมีราคาสูง  เนื่องจากต้องใช้ material ชนิดที่สามารถเข้าอยู่ในร่างกายได้โดยไม่เกิดการต่อต้าน   โดยผ่านกระบวนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด  การเลือกใช้ซิลิโคนที่ใส่ในร่างกาย  จึงควรเป็นประเภทนี้เพื่อให้เราเองมั่นใจได้ว่า  ซิลิโคนนั้นจะอยู่อย่างปลอดภัย  ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติตามมาในภายหลังค่ะ

ซึ่งในปัจจุบันนี้ในยุคที่การค้าและการแข่งขันสูง  อีกทั้งการสื่อสารเต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย  มีผู้ผลิตมากมาย  ผู้ขายมากมาย   หมอเองยังต้องคัดกรองข้อมูล  สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ร่างกายของคนไข้  หมอจึงต้องเลือกใช้สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น  เพื่อตัดปัญหาว่า “รู้ได้อย่างไรว่ามันคือของจริง?”  แพงหน่อย  แต่ชัวร์กว่าค่ะ

หมออุ๋ย
แพทย์หญิงปนิตา  ประทีปเสน