กราบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิต….
อุ้มชู และเป็นเกราะแก้วคุ้มครองปกป้องข้าพเจ้าเสมอ
ความรักของท่านทั้งสอง มิอาจหาสิ่งใดเทียบได้

กราบผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และผู้ให้โอกาส
ผู้เป็นเสมือนครู   ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่….
ทุกสาขาวิชาข้าพเจ้าระลึกถึงพระคุณท่านเสมอ

ทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายมอบให้….
ข้าพเจ้าจะนำไปสร้างสิ่งดีๆมอบแด่โลกนี้สืบไป

about

หมออุ๋ย ปนิตา   ประทีปเสน

” ความงาม….จริงๆมันต้องมาจากข้างใน
ไม่ว่าจะผู้หญิง หรือผู้ชาย  ถ้ามั่นใจ
ก็ดูดี ดูหล่อได้ค่ะ

 

ส่วนการเสริมเติมแต่งนิดๆหน่อยๆ
บนพื้นฐานของความเข้าใจ
และมุมมองที่ดี….เป็นเรื่องปกติค่ะ
เมื่อทำแล้วเกิดความมั่นใจ
ก็ยิ่งดูสวย ดูหล่อมากขึ้นนั่นเอง

 

การทำที่มากเกินไป
โดยไม่เข้าใจพื้นฐานโครงสร้างใบหน้า
บางครั้งมันต้องแลกด้วยเงินหรือความเสี่ยง
เพราะฉะนั้น ความเข้าใจตรงนี้สำคัญ
แพทย์และผู้เข้ารับบริการ…
ก็ต้องจูนกันในจุดนี้ด้วย
การคุยกันให้เข้าใจ เป็นเรื่องที่สำคัญ

 

ชีวิตคนเราก็คล้ายกับเรื่องความงามค่ะ
ถ้าเราเข้าใจ  ในสิ่งที่เรามีอยู่
ถ้าเราเข้าใจ  ในสิ่งที่กำลังจะมี กำลังจะเกิด
ไม่บีบ ไม่คั้น  ไม่คล่ำ  ไม่เคร่ง
ทุกอย่างสวยงามเสมอค่ะ”

หมออุ๋ยค่ะ \^_^/

ประวัติการศึกษา & การทำงาน

. . .
. . .