ผังในตลาดรังสิต

ขอบคุณภาพจาก google map

Google Map